Trang chủ

Liên hệ

Khách sạn Quốc Tế Nha Trang
Địa chỉ: 09 Nguyễn Thiện Thuật, tp. Nha Trang, Việt Nam
Điện thoại: (0258) 3.52.36.78 - 3.52.52.53
Email: info@quoctenhatrang.vn
Website: www.quoctenhatrang.vn
Gửi thông tin liên hệ đến chúng tôi
Gửi
Sơ đồ đường đến khách sạn Quốc Tế